Dear Reader, before you read this blog post, you might like to start with yesterday published blog “*Censorship in plain sight* by the mainstream news media“.

****

In sort of follow up, I have submitted today my opinion on 5G to major magazine in Finland – the Suomen kuvalehti.

Suomen kuvalehti has published in 2020 (SK 46/2020) letter from Sylvi Silvennoinen-Kassinen, critical of the 5G deployment.

Thereafter, three professors and one electrical engineer have submitted, and Suomen kuvalehti published (SK 48/2020), response that was very supportive of 5G.

Therefore, today, Feb. 22, 2021, I have submitted to Suomen kuvalehti my opinion that was critical of the professors & engineer opinion.

I have sent my e-mail at 11:45. At 12:22 I received response from Suomen kuvalehti, and I quote it in entirety:

Greetings,

thank you for your letter. We will not be publishing it in our magazine.

Regards,

J.Raivio / Suomen Kuvalehti

It means that during the 37 minutes from receiving of my message,

  • the editor read my text (I hope)
  • saw but not read 2 links within my message (he couldn’t)
  • saw but didn’t have time to check my credentials in my CV (he couldn’t)
  • and wrote rejecting message.

I have responded to this e-mail asking for the reason of rejection. My message went at 12:38 and there was no answer as of 13:34.

This speed of handling my message clearly indicates that Suomen kuvalehti does not care who writes, expert or random experts, but they care that anything critical of 5G is not publishable. No more. No matter how written. No matter who wrote.

No! End of story.

This is, yet again a clear example of *censorship in plain sight* exercised by mainstream news media in Finland.

PS. Should I now send opinion on 5G to all mainstream news media in Finland to gauge their censorship levels?

************************

To satisfy the curiosity of my readers, below is my text submitted and rejected by the *censorship in plain sight* exercised by the Suomen kuvalehti.

************************

Opinion text submitted to Suomen kuvalehti was Google translated:

Langatonta säteilyä koskeva tutkimus ei ole riittävä takaamaan terveysturvallisuutta

Kolme kirjottaja (Tapio Ala-Nissilä, Risto Ilmoniemi, Juhani Knuuti; SK 48/2020), professoreita, eivät ole mukana missään matkapuhelinsäteilytutkimuksessa. Kuinka hyvin he tietävät tämän nimenomaisen tutkimusalueen – en tiedä. Neljäs kirjottaja (Vesa Linja-aho) on amatööri-asiantuntija, sähkö-insinöörin tutkinto auton korjauksessa.

Professorit toistavat mantran, jota ICNIRP ja teollisuus käyttävät purkamaan mielipiteitä siitä, että langaton säteily voi aiheuttaa terveysvaikutuksia. Väite, että langatonta säteilyä on tutkittu pitkään, on oikea, mutta väite, jonka mukaan terveydellemme ei tapahdu mitään, on virheellinen. Emme tiedä sitä, koska tutkimusta ei ole tehty riittävästi.

Televiestintäteollisuus, kansalliset hallitukset ja osa suurta yleisöä kohtaavat tällä hetkellä käynnissä olevan viidennen sukupolven langattoman viestintätekniikan (5G) käyttöönoton erittäin innostuneesti. Väestö on kuitenkin myös vastustanut 5G jonkin verran johtuen epävarmuudesta 5G-verkkojen ja -laitteiden säteilyllä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristövaikutuksiin eläimistöön ja kasvistoon.

Käytössä oleva 5G-langaton viestintätekniikka koostuu osista käytettyjä jo 3G- ja 4G-tekniikoita. 5G: n edeltäjien lähettämä säteily, 3G- ja 4G-tekniikoiden lähettämät säteilytaajuudet, on Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (IARC) luokitellut mahdolliseksi ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi. IARC-arviointi ei koskenut yli 6 GHz: n taajuuksia, varsinkaan tällä hetkellä käytettäväksi valmisteltuja 26 ja 28 GHz: n taajuusalueita ja koko 30–300 GHz: n taajuuksien spektriä, jota 5G käyttää tulevina vuosina.

Kansainvälisen ionisoimattoman säteilysuojelun komission (ICNIRP) äskettäin julkaisemat turvallisuusohjeet, joissa väitetään, että mm-aaltojen säteilyaltistusrajat suojaavat kaikkia käyttäjiä, ovat vain oletus, joka ei perustu riittävästi tieteeseen, koska mm-aaltojen vaikutuksia koskeva tutkimus ei ole vielä tehty. ICNIRP:n väite, jonka mukaan turvallisuusrajat suojaavat kaikkia käyttäjiä iästä tai terveydentilasta riippumatta, on vain oletus, jolla ei ole riittävää tieteellistä perustaa.

Teollisuuden ja tiedotusvälineiden usein esittämä ajatus siitä, että mm-aallot eivät ole terveydellisiä huolenaiheita, koska iho imee ne kokonaan, on täysin harhaanjohtava.

Iho ei ole vain “fysiologisesti inertti päällystakki”. Iho osallistuu immuunivasteen, sydän- ja verisuonitoimintojen tai neurologisten toimintojen säätelyyn. Iho on silmien lisäksi ihmiskehon ainoa elin, joka altistuu suoraan 5G-tekniikan mm-aalloille. Kuten esitin äskettäisessä tieteellisessä katsauksessa, koko tieteellinen näyttö mm-aaltojen mahdollisista vaikutuksista ihoon ja ihosoluihin koostuu vain noin 99 tutkimuksesta, joista 11 on ihmisen vapaaehtoisia tutkimuksia, 54 on eläin-tutkimuksia (rotat ja hiiret) ja 34 ovat laboratoriotutkimuksia, joissa käytetään ihmisen ja eläimen soluviljelmiä. Näissä tutkimuksissa tarkasteltiin vain altistumisen lyhytaikaisia ​​akuutteja vaikutuksia, jotka eivät tarjoa tietoja mahdollisista viivästyneistä tai pitkäaikaisista altistumisvaikutuksista. Lisäksi mm-aaltojen vaikutuksia tutkittiin erillään muista 5G: n käyttämistä taajuuksista, kemikaaleista ja säteilystä. Mahdollisia yhteisvaikutuksia ei vielä tutkittu lainkaan.

Mm-aaltojen biologisten ja terveysvaikutusten tutkiminen on kiireellistä. Tällä hetkellä käytettävissä olevien ihovaikutuksia koskevien todisteiden perusteella väitteet, joiden mukaan “me tiedämme, että ihon ja ihmisten terveyteen ei vaikuteta“, sekä väitteet, joiden mukaan “me tiedämme, että se vaikuttaa ihon ja ihmisten terveyteen” ovat ennenaikaisia ​​oletuksia.

Tässä epävarmassa tilanteessa olisi järkevää asettaa väliaikainen moratorio 5G: n käyttöönotolle edeten samalla terveystutkimuksessa.

Dariusz Leszczynski, FT, DSc, Biokemian Dosentti HY,

Päätoimittaja ’Säteily ja Terveys’, Frontiers in Public Health, Lausanne, Switzerland

IARC 2011 Expert

Formerly Research Professor at STUK, and Visiting Professor at Harvard (USA), Zhejiang (China) and Swinburne (Australia) Universities

Between a Rock and a Hard Place – Dariusz Leszczynski